موضوعات
آرشيو
دوستان

 

تبلیغات سایت ملی اسکریپت
تبلیغات وِیژه

اسکریپت اسفایدر ، اسکریپتی است که به زبان PHP نوشته شده و از پایگاه داده استفاده میکند و همچنین به صورت نصب اسان و تغییر پذیر است

با این اسکریپت میتوان یک سیستم موتور جستجو برای وبسایت یا یک موتور جستجوی ویژه راه اندازی کرد