موضوعات
آرشيو
دوستان

 

تبلیغات سایت ملی اسکریپت
تبلیغات وِیژه

 این اسکریپت بر مبنای PHP طراحی شده و از پایگاه داده MySQL استفاده می کند. این اسکریپت به بازدیدکنندگان شما اجازه عضویت در سایت شما را می دهد و به هر کاربر یک پنل کاربری اتخاذ می کند. شما نیز می توانید در پنل مدیریت برای کاربران اطلاعیه درج کنید، برای تمامی کاربران یا فقط برای یک کاربر خاص!

669933