موضوعات
آرشيو
دوستان

 

تبلیغات سایت ملی اسکریپت
تبلیغات وِیژه

تحت زبان پی اچ پی و همراه ایجکس نوشته شده است این امکان را به شما میدهد که به وسیله این اسکریپت سیستم فروش و delivery رستوران خود را مدیریت و نظارت داشته باشید. این اسکریپت شامل دو بخش مدیریت و کاربر میباشد از مزایای این اسکریپت رایگان بودن این است که شما میتوانید بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ایی برای خود یک سفارش آنلاین داشته باشید

برخی خصوصیات بخش مدیریت :

– سیستم اعضا

– مدیریت آنلاین

– گزارش سفارش های گذشته

– پرداخت آنلاین

– …

خصوصیات بخش کاربران :

– امکان گشایش رستوران جدید

– سیستم سفارش

– ارسال خبرنامه

– دفترچه تلفن

– ….